Carol Gouthro: Anthozoa gouthroii “Viridis”, 2012, Terrecotta clay with underglazes and glazes, 6”h. x 10.5”w .x  6.5”d

Carol Gouthro: Anthozoa gouthroii “Chromatella”, 2012, Terrecotta clay with underglazes and glazes, 6”h. x 10”w .x  6”d