Natalia Dias: Waterfall, detail of installation over 70 Ox tongues, 2010, porcelain, 250x350x27cm

Natalia Dias: Waterfall, detail of installation over 70 Ox tongues, 2010, porcelain, 250x350x27cm