Tag: Carol Gouthro

Carol Gouthro: Anthozoa gouthroii “Chromatella”, 2012, Terrecotta clay with underglazes and glazes, 6"h. x 10"w .x  6"d

Page 1 of 2 1 2