Takeuchi Kouzo: Modern Remains, 2006, Glazed porcelain / Keiko Gallery - Japanese artists

Takeuchi Kouzo: Modern Remains, 2006, Glazed porcelain
/ Keiko Gallery - Japanese artists