Takeuchi Kouzo: Modern Remains, 2010, Glazed porcelain, 17” x 18” x 17” / Keiko Gallery - Japanese artists

Takeuchi Kouzo: Modern Remains, 2010, Glazed porcelain, 17” x 18” x 17”
/ Keiko Gallery - Japanese artists