Takeuchi Kouzo: Modern Remains, 2010, Glazed porcelain, 8” x 8” x 6 1/2” / Keiko Gallery - Japanese artists

Takeuchi Kouzo: Modern Remains, 2010, Glazed porcelain, 8” x 8” x 6 1/2”
/ Keiko Gallery - Japanese artists