Takeda Asayo: Sculpturesque Purse, 2009, Cotton, leather, 19” x 17” x 3” / Keiko Gallery - Japanese artists

Takeda Asayo: Sculpturesque Purse, 2009, Cotton, leather, 19” x 17” x 3”
/ Keiko Gallery - Japanese artists