Takeuchi Kouzo: Modern Remains #2, 2010, Glazed porcelain / Keiko Gallery - Japanese artists

Takeuchi Kouzo: Modern Remains #2, 2010, Glazed porcelain
/ Keiko Gallery - Japanese artists