Natalia Dias: Pan, 2010, porcelain & stoneware, 50x36x24cm

Natalia Dias: Pan, 2010, porcelain & stoneware, 50x36x24cm