Natalia Dias: Transfiguration 1, detail

Natalia Dias: Transfiguration 1, detail